Vedúca spoločnosť v Európe, Canil SpA, uskutočňuje cestné a kombinované prepravy chemických produktov a odpadov v tekutom stave. Prepravuje produkty všetkých tried ADR, aj pri vysokých teplotách.

Je vybavená rozsiahlym a účinným vozovým parkom, rýchlou a presnou organizáciou, s výraznym sklonom k službe. Koná podľa princípov globálnej bezpečnosti, pričom sa trvalo usiluje o uspokojenie svojich klientov